Verkooptraining

Binnen PURE-Verkooptrainingen wordt getraind op trends en ontwikkelingen. 

Klantenbinding staat centraal; een strategie die behoud van bestaande klanten en een verhoging van hun bestedingen stimuleert. In spelen op de wensen en behoeften van de klant levert klantloyaliteit op. Het verwerven van een voorkeurspositie! De klant moet een ambassadeur worden van jouw bedrijf.

Doel is dat je ervaart, learning by doing, te oefenen en toe te passen. Onze trainingen en de classroom zijn gebaseerd op het “learning by doing” principe. Geen droge stof, maar herkenbare, praktische leerstof en informatie. De geleerde vaardigheden zijn direct toepassen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere cursist zoveel mogelijk aan zijn eigen ontwikkeling werkt waardoor authenticiteit gewaarborgd blijft. Je blijft jezelf. De programma’s zijn zo ingedeeld dat het over een langere periode verspreidt kan worden, gebaseerd op herhaling om het geleerde te borgen. Na één sessie is men de kennis binnen een maand weer kwijt en heeft niemand er baat bij.

Aangepast advies of training is ook op maat te realiseren. Juist deze vorm kan een uitdaging zijn waar PURE met jou een experimentele reis aangaat met alle mogelijkheden die daar uit voortvloeien.

We willen een beslissende voorsprong nemen op de toekomst

 Zorgen dat samenwerking leuk blijft!

Nieuwsgierig? Ik kom het graag vrijblijvend toelichten.